Educational

Norwid – szkice

Zapraszamy do oglądania wystawy rysunków i akwafort Cypriana Norwida. W 1852 Londyn, w tułaczej wędrówce poety, stanowił przystanek przed opuszczeniem Europy i podróżą do Stanów Zjednoczonych. Zamiarem organizatorów jest zainteresowanie twórczością ostatniego wielkiego z pokolenia romantyków, który uważał, że najważniejszym zadaniem sztuki jest dążenie do prawdy i budzenie sumień. O Norwidzie Jan Paweł II w […]

Continue Reading

The Blue Point Art Gallery (a virtual 3D gallery), was built in a digital environment as part of a collaboration between the Contemporary Literary and Artistic Culture Unit of the Institute of European Culture at the Polish University Abroad (PUNO) and the Culture Lab Foundation. Although the gallery was created in response to the changes resulting from the Covid-19 pandemic (March-July 2020), its founders have continued this work, with the intention of transferring part of their activities to the digital world. The current pandemic made us aware of the fragility of social structures and the deep need not only to seek unconventional solutions, but also to implement them quickly. 

Last project